Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

 • Wolontariat

  Historia Akcji Wolontariusza

  Wolontariusz otrzymuję pełną historię swoich akcji od początku rejestracji do chwili obecnej.

  Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wolontariusza w ciągu 24 godzin.

 • Wolontariat

  Kopia Umowy Wolontariackiej

  Wolontariusz otrzymuje kopię podpisanej umowy wolontariackiej, którą zawarł ze Stowarzyszeniem “SZTAB ZĄBKI”

 • Wolontariat

  Podziękowanie 28. Finał WOŚP

  Podziękowanie za 28. Finał WOŚP wystawiane jest indywidualnie Imiennie lub na daną organizację.

  Wolontariusz otrzyma podziękowanie na adres e-mail podany w bazie wolontariusza w ciągu 24 godzin od złożenia dokumentu.

 • Wolontariat

  Zaświadczenie o Wolontariacie

  Zaświadczenie o wolontariacie wystawiane jest na żądanie wolontariusza na podst. art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

  Zawarte Informacje w zaświadczeniu:
  – Imię i nazwisko wolontariusza
  – Data urodzenia wolontariusza
  – Adres zamieszkania wolontariusza
  – Okres działania wolontariusza
  – Czas wykonania świadczeń wolontariusza (godzinowy)